ONSITE สัมมนา 19 - 20 ต.ค. 62

ฉลองครบรอบ 20 ปี eduzones จัดมหกรรมงานการศึกษาเพื่อหาคำตอบจริงสำหรับการศึกษาไทยในงาน eduzones expo 2019 เพื่อจะเป็น "โอกาส และอนาคต" ของทุกคน ที่สนใจการศึกษา

ในงานจะจัดงานแสดงผลงาน และสัมมนาวิชาการ นำเสนอ solution สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้นำองค์กรการศึกษา ในยุค Digital Disruption


กำหนดการ 19 - 20 ต.ค. 62
ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT INNOVATION
& KNOWLEDGE CENTER(แผนที่ คลิก)

นิทรรศการแบบ responsive บน expo.eduzones.com
รายการ FB Live คุยสดกับ ดร.วิริยะ บน Fanpage Wiriyah Eduzones สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาสำหรับครู ผู้นำและผู้บริหารการศึกษา
รายการ FB Live EZ talk บน Fanpage Eduzones ชี้ชัดเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย แนะนำนวัตกรรมการศึกษา
รายการ FB Live Interscholarship บน Fanpage Eduzones แนะนำการเรียนต่อ ต่างประเทศ ทุนการศึกษา
รายการ FB Live เด็กทุกคนคืออัจฉริยะ บน Fanpage Eduzones ช่วยผู้ปกครอง นร. ค้นหาตนเอง วางแผนเส้นทางชีวิตการศึกษา

COMING SOON

กิจกรรม วันที่ 19 ต.ค. 62

08.30-12.30 น.

ลงทะเบียน EZ01 Workshop Compass รอบ1 ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
ลงทะเบียน EZ07 Workshop การสอน Activity in Classroom สอนภาษาอังกฤษให้ทันเด็ก อ.จิตปภา สุพันธะ (ครูมิกกี้)
ลงทะเบียน EZ09 เคลียร์ชัดเส้นทาง TCAS63 ปรับอะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร พี่แฮนด์ / เลขา ทปอ.
ลงทะเบียน EZ13 ปรึกษาครูแนะแนวระดับประเทศ (วันเสาร์) ครูแนะแนวระดับประเทศ
ลงทะเบียน EZ14 พี่แนะนำน้อง (วันเสาร์) พี่ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ

13.30-16.30 น.

ลงทะเบียน EZ05 Workshop ปฐมวัย DIY ของเล่นและสื่อประกอบการเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก อ.มินนี่ (อ.ณุตรา พงษ์สุผล) และ อ.สุดารัตน์ เปรมชื่น (ครูนุ่น)
ลงทะเบียน EZ12 การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) อ.จิตปภา สุพันธะ (ครูมิกกี้)
ลงทะเบียน EZ13 ปรึกษาครูแนะแนวระดับประเทศ (วันเสาร์) ครูแนะแนวระดับประเทศ
ลงทะเบียน EZ14 พี่แนะนำน้อง (วันเสาร์) พี่ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ

กิจกรรม วันที่ 20 ต.ค. 62

08.30-12.30 น.

ลงทะเบียน EZ04 สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2020 รอบ 2 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ลงทะเบียน EZ15 ปรึกษาครูแนะแนวระดับประเทศ (วันอาทิตย์) ครูแนะแนวระดับประเทศ
ลงทะเบียน EZ16 พี่แนะนำน้อง (วันอาทิตย์) พี่ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ
ลงทะเบียน EZ17 ครูสู่โค้ช Smart Teacher 4.0 ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ (อ.อ้าย)
ลงทะเบียน EZ18 มานี่เดี๋ยวพี่สอน : Workshop Youtuber มือใหม่ ทำคลิปอย่างไรให้โปรและเปรี้ยง สร้างรายได้ ไม่ต้องรอเรียนจบ นศ.สาขาภาพยนตร์ และดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

13.30-16.30 น.

ลงทะเบียน EZ08 Workshop "สอน Phonics อย่างไร ให้เด็กอ่านออกเขียนได้อย่างรวดเร็ว"
ลงทะเบียน EZ011 Workshop ทุนการศึกษาทั้งในและนานาชาติฯ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ (ดร.จิบ)
ลงทะเบียน EZ15 ปรึกษาครูแนะแนวระดับประเทศ (วันอาทิตย์) ครูแนะแนวระดับประเทศ
ลงทะเบียน EZ16 พี่แนะนำน้อง (วันอาทิตย์) พี่ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ

The inspirational

อ.ณุตรา พงษ์สุผล

workshop DIY ประดิษฐ์ของเล่น

ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ

เจาะลึกเทคนิคการขอทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com

เรียนเหมือนกัน เกรดเท่ากัน แต่สำเร็จต่างกัน เพราะอะไร

เสียงตอบรับจากผู้ร่วมงาน

การเดินทางไปงาน Eduzones Expo 2019

ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center

วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ที่ 19-20 ตุลาคม 2562