บูทมหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

 Community College คืออะไร และทำไมถึงน่าสนใจ?

 

พบกันที่ได้ Booth B54 ของศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันในงาน Eduzone Expo

 

หากสนใจศึกษาต่ออเมริกา ลองมาทำความรู้จักกับ community college และศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน เพราะการศึกษาต่อ community college นั้นเหมาะสมกับนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะ

                    ประหยัดกว่า universities 50-70 %

                    อาจารย์ที่มีหน้าที่และรักที่จะสอนและส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่าการทำงานวิจัย

                    เข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายกว่า เพราะมีนักเรียนเฉลี่ย 35 คนต่อห้อง

                    มีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่ครบวงจรตั้งแต่สมัครเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

                    สมัครเข้าง่ายไม่ใช้ TOELF หรือ IELTS

 

 

Community College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและการรับรองจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เป็นสถานศึกษาที่เน้นการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้กับคนทุกประเภทเข้ารับการศึกษา ซึ่งเปิดสอน 2 รูปแบบหลัก คือ

1.               2+2 University Transfer Program (เรียน college 2 ปี และ university 2 ปี) : ผู้เรียนสามารถลงเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆของเอกวิชาของตนใน 2 ปีแรก เมื่อจบจะได้วุฒิ Associate Degree และสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ในมหาวทิยาลัยเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ โดยเฉพาะถ้ามีผลการเรียนที่ดีและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจะมีโอกาสที่สูงในการโอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น